El från ett förtiotal hus ska loggas med gemensamt koncept.  Under 2013 och 2014 sätts 10 000 kvadratmeter solceller upp i stadsdelen Järva i Stockholm, vilket gör stadsdelen till en av Sveriges solcellstätaste områden. Vi är drivande i utvecklingen av ett gemensamt uppföljningssystem för alla installerade solceller i området  för att kunna utvärdera hur mycket el de olika systemen producerar och hur kostnadseffektiva anläggningarna är. Resultatet har börjat ta form genom en  publik databas   där 10-minuters värden lagras. Läs mer  här .

El från ett förtiotal hus ska loggas med gemensamt koncept.
Under 2013 och 2014 sätts 10 000 kvadratmeter solceller upp i stadsdelen Järva i Stockholm, vilket gör stadsdelen till en av Sveriges solcellstätaste områden. Vi är drivande i utvecklingen av ett gemensamt uppföljningssystem för alla installerade solceller i området för att kunna utvärdera hur mycket el de olika systemen producerar och hur kostnadseffektiva anläggningarna är. Resultatet har börjat ta form genom en publik databas där 10-minuters värden lagras. Läs mer här.

En av Sveriges största publika databaser för solelproduktion.  Soldata.se startades av Paradisenergis VD, Johan Paradis (tidigare anställd på Energibanken) och drivs idag bland annat av Paradisenergi. Soldata samlar produktionsdata från svenska solcellsanläggningar varje dygn. Informationen används dels av anläggningsägarna själva och dels som underlag för analyser av solcellsanläggningars funktion. Besök gärna  soldata.se .

En av Sveriges största publika databaser för solelproduktion.
Soldata.se startades av Paradisenergis VD, Johan Paradis (tidigare anställd på Energibanken) och drivs idag bland annat av Paradisenergi. Soldata samlar produktionsdata från svenska solcellsanläggningar varje dygn. Informationen används dels av anläggningsägarna själva och dels som underlag för analyser av solcellsanläggningars funktion. Besök gärna soldata.se.

Vi är svensk representant i det internationella forskningsprojektet Task 13, som drivs av IEA-PVPS  IEA-PVPS ( International Energy Agency Photovoltaic Power System Program) driver Task 13, som syftar till att förbättra drift och tillförlitlighet för solcellssystem. Vi deltar bland annat i internationella workshops där vi både får ta del av det senaste inom solcellsforskningen samtidigt som vi delar med av oss av den forskning vi själva driver i Sverige. Vi ser gärna att de uppdrag vi genomför här hemma kopplas till forskning, så att alla inblandade kan lära nytt och hjälpa solcellsbranschen framåt i Sverige. Läs mer  här .

Vi är svensk representant i det internationella forskningsprojektet Task 13, som drivs av IEA-PVPS
IEA-PVPS (International Energy Agency Photovoltaic Power System Program) driver Task 13, som syftar till att förbättra drift och tillförlitlighet för solcellssystem. Vi deltar bland annat i internationella workshops där vi både får ta del av det senaste inom solcellsforskningen samtidigt som vi delar med av oss av den forskning vi själva driver i Sverige. Vi ser gärna att de uppdrag vi genomför här hemma kopplas till forskning, så att alla inblandade kan lära nytt och hjälpa solcellsbranschen framåt i Sverige. Läs mer här.