Nya Solevi, Göteborg Energi Strax norr om Säve flygplats ligger Sveriges största solcellspark Nya Solevi med en installerad effekt om 5,5 MW. Vi stod för förstudie, upphandling och var även biträdande projektledare under parkens byggnation. Nya Solevi invigdes i december 2018 tog mindre än ett år att realisera från idé till driftsatt park. Läs mer  här.

Nya Solevi, Göteborg Energi
Strax norr om Säve flygplats ligger Sveriges största solcellspark Nya Solevi med en installerad effekt om 5,5 MW. Vi stod för förstudie, upphandling och var även biträdande projektledare under parkens byggnation. Nya Solevi invigdes i december 2018 tog mindre än ett år att realisera från idé till driftsatt park. Läs mer här.

Sunderbyn, Luleå Energi Luleå Energi valde att utnyttja sitt nordliga läge med midnatssol och snöreflektion och har installerat 700 kW bifacialmoduler. Det är Nordens största anläggning med dubbelsidiga moduler och kanske den nordligaste solparken? Paradisenergi har gjort förstudie och upphandlat parken. Sunderbyns solcellspark står klar under vintern 2018-2019. Läs mer här.

Sunderbyn, Luleå Energi
Luleå Energi valde att utnyttja sitt nordliga läge med midnatssol och snöreflektion och har installerat 700 kW bifacialmoduler. Det är Nordens största anläggning med dubbelsidiga moduler och kanske den nordligaste solparken? Paradisenergi har gjort förstudie och upphandlat parken. Sunderbyns solcellspark står klar under vintern 2018-2019. Läs mer här.

Arbetsmaterial för Västra Götalandsregionen, projektet Sol i Väst. På uppdrag av Västra Götalandsregionen sammanställdes ett arbetsmaterial för projektet Sol i Väst. Syftet var att summera faktorer för en lyckad implementering av solceller. Vi har också föreläst för de tjugotal kommuner som är med i projektet. Bakgrunden till Sol i Väst, som pågår under perioden 2014-2016, är att Västra Götalandsregionen vill att produktionen av solenergi och solenergianvändningen ska öka i Västra Götaland och samtidigt stärka intern kompetens om investering i solcellsanläggningar. Målet är att inom projektet installera totalt 4 000 m2 solceller. Läs mer  här .

Arbetsmaterial för Västra Götalandsregionen, projektet Sol i Väst.
På uppdrag av Västra Götalandsregionen sammanställdes ett arbetsmaterial för projektet Sol i Väst. Syftet var att summera faktorer för en lyckad implementering av solceller. Vi har också föreläst för de tjugotal kommuner som är med i projektet. Bakgrunden till Sol i Väst, som pågår under perioden 2014-2016, är att Västra Götalandsregionen vill att produktionen av solenergi och solenergianvändningen ska öka i Västra Götaland och samtidigt stärka intern kompetens om investering i solcellsanläggningar. Målet är att inom projektet installera totalt 4 000 m2 solceller. Läs mer här.

Förstudier för ett 15 tal solcellsanläggningar i Värmdö kommun. Vi har utfört förstudier för ett 15 tal skolor och förskolor i Värmdö kommun. En av dem, Solbackens förskola (bilden ovan), är uppförd och här stod vi för projektering, upphandling och står för fortsatt uppföljning. Läs mer  här .

Förstudier för ett 15 tal solcellsanläggningar i Värmdö kommun.
Vi har utfört förstudier för ett 15 tal skolor och förskolor i Värmdö kommun. En av dem, Solbackens förskola (bilden ovan), är uppförd och här stod vi för projektering, upphandling och står för fortsatt uppföljning. Läs mer här.

Solsidan, Varberg Energi Solparken Solsidan med sina 2,7 MW var länge Sveriges största solpark innan stafettpinnen togs över av Nya Solevi, se till vänster. Parken ligger längs med E6an i höjd Tvååker och är byggd på en yta om drygt sex hektar. Paradisenergi projekterade och handlade upp parken som driftsattes i juli 2016. Läs mer  här.

Solsidan, Varberg Energi
Solparken Solsidan med sina 2,7 MW var länge Sveriges största solpark innan stafettpinnen togs över av Nya Solevi, se till vänster. Parken ligger längs med E6an i höjd Tvååker och är byggd på en yta om drygt sex hektar. Paradisenergi projekterade och handlade upp parken som driftsattes i juli 2016. Läs mer här.

Projektering av Stockholms största solcellsanläggning. På taket till Magasin 6 i Frihamnen finns sedan 30 juni 2013 Stockholms största solcellsanläggning. Systemet består av 1500 m2 solceller installerat med en teknik som kräver mycket låg vikt utan att penetrera takskiktet. Vi har stått för förstudie, projektering, upphandling och står för fortsatt uppföljning. Läs mer  här .

Projektering av Stockholms största solcellsanläggning.
På taket till Magasin 6 i Frihamnen finns sedan 30 juni 2013 Stockholms största solcellsanläggning. Systemet består av 1500 m2 solceller installerat med en teknik som kräver mycket låg vikt utan att penetrera takskiktet. Vi har stått för förstudie, projektering, upphandling och står för fortsatt uppföljning. Läs mer här.

Stora solcellsanläggningar på och vid Skaraborgs sjukhus. På taket till Skaraborgs sjukhus projekterar vi Sveriges största solcellsanläggning på ett enskilt tak. På sjukhusets parkering har vi projekterat en specialanpassad anläggning där solcellerna är delvis transparenta för att få en tydlig koppling till elbilarna som skall laddas under dem. Läs mer här:  Skaraborgs Läns Tidning  ,  Skövde Nyheter  ,  Sveriges Radio  .

Stora solcellsanläggningar på och vid Skaraborgs sjukhus.
På taket till Skaraborgs sjukhus projekterar vi Sveriges största solcellsanläggning på ett enskilt tak. På sjukhusets parkering har vi projekterat en specialanpassad anläggning där solcellerna är delvis transparenta för att få en tydlig koppling till elbilarna som skall laddas under dem. Läs mer här: Skaraborgs Läns Tidning, Skövde Nyheter, Sveriges Radio.