Av erfarenhet vet vi att behovet av hjälp ser olika ut hos alla som har solcellsprojekt framför sig. Vissa har stor kunskap om processen fram till en lyckad solcellsinstallation, medan andra gärna vill ha mer stöd. Vi vill hjälpa Er med det just Ni vill ha hjälp med. Här nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa Er:

Inventering av tak
Vi hjälper er att ta ett större grepp om Era tak. Genom att se över det/de tak som är aktuella för solcellsinstallation kan vi ge goda råd och rekommendationer.

Förstudie
Vi ger förslag på hur och var solceller bör installeras med utgångspunkt från Era behov. Här tar vi bland annat hänsyn till tillgängliga takytor, elanvändning i verksamheten och ekonomi. Ni får även en siffra på den elproduktion som kan förväntas från respektive takyta.

Projektering
Då det är bestämt vilken/vilka installationer som skall ske gör vi en mer ingående analys. Här beskriver vi bland annat vilka material som bör användas, var och hur kablar och elektronik bör installeras och vad som är ett rimligt pris för installationen.

Upphandling
För er som använder offentlig upphandling hjälper vi till med hela eller delar av upphandlingsunderlaget, beroende på Era önskemål. Ni kan vara säkra på att vi ser till att upphandlingsunderlaget resulterar i anbud som håller hög kvalité! Vi har stor erfarenhet av att handla upp solcellsanläggningar och vi vill själva gärna se installationer av hög kvalité till bra pris, då det ger god avkastning för er och ökar förtroende för branchen.

Uppföljning
Då installationen är gjord gör vi en slutbesiktning för att kontrollera att ni fått allt ni betalat för. Vidare görs uppföljningar efter ett år och efter fem år för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Solceller_rundad_v2.jpg

Forskning
Vi driver och deltar i flertalet forskningsprojekt. Dels tycker vi det är roligt att lära oss mer om solceller, samtidigt ger det oss möjlighet att följa den senaste utvecklingen och ge Er de bästa råden. Vi ser gärna att de uppdrag vi genomför kopplas till forskning, så att alla inblandade kan lära nytt och hjälpa solcellsbranschen framåt i Sverige. Läs mer om vår forskning här.