Vi på Paradisenergi har förstått att i framtiden måste energisystemet vara hundra procent förnybart. Vi jobbar enbart med solcellsanläggningar och har stor erfarenhet av solcellsinstallationer. Främst har vi arbetat med större projekt på kommunala och offentliga byggnader. Sedan 2012 har företaget varit igång. Johan Paradis har arbetat med solceller sedan 2008, bland annat för Stockholms Stad och Energibanken i Jättendal AB.

Paradisenergi är ett konsultbolag som hjälper dig med inventering av tak, förstudier, projektering, upphandling och uppföljning av solcellsprojekt. Därutöver driver vi forskningsprojekt, exempelvis i det internationella forskningsprojekt IEA PVPS, men även lokala svenska forskningsprojekt. Eftersom vi är oberoende konsulter kan du vara säker på att vi vill hitta den bästa lösningen för dig.

Lär känna oss ytterligare genom att läsa om pågående och genomförda projekt och den forskning vi driver.

Nyheter från vår facebooksida: facebook.se/paradisenergi